Německo-české kulturní setkání (štamtiš) v Lößnitz 6. května 2023

Kolem desáté hodiny se za Krušnohorským stadionem v Aue u prodejny pro fanoušky (Fanshopu) setkalo přibližně 70 účastníků akce. Asi polovina účastníků přijela z České republiky. Pozvání na setkání přišlo od Německo-českého kulturního spolku Potok a Krušnohorského spolku Abertamy. Nabídka se zjevně setkala s velkým zájmem, neboť přijeli nejen účastníci z Krušných hor, ale také z Durynska, z Kraslicka a z Karlových Varů.

Uvítali nás dva členové fotbalového klubu a ti nás po dvojjazyčném úvodu provedli vnitřkem stadionu, VIP prostorami, prostorami pro tisk a hráčskými kabinami. Oba přitom pověděli mnoho zajímavých příhod z jejich klubu a ukázali, nakolik silnou srdeční záležitostí pro své fanoušky klub je. Toto jsme my všichni poznali, a to i přesto, že mnoho našich účastníků zrovna nepatří mezi příznivce kopané. Všichni přítomní byli z nových dojmů nadšeni a předávali si je při následném občerstvení.

Po této sportovní části všichni zavítali do Občanského domu města Lößnitz (Bürgerhaus), aby si při kávě a koláčích navzájem vyměnili své zážitky. Atmosféra odpoledne se uvolnila díky jednotlivým kulturním vložkám. Při rozmanitých rozhovorech a společném zpěvu písní se prohlubovala již dříve vzniklá přátelství a zároveň byly navázány nové kontakty. Česko německý štamtiš byl ukončen večeří. Všichni se shodli na tom, že je bezpodmínečně nutné, aby následovaly další společné aktivity.

Zvláštní dík patří mnohým dobrovolným organizátorům a pomocníkům a také Česko-německému fondu budoucnosti, neboť bez jeho přispění by podobnou akci vůbec nebylo možné realizovat.

Frank Weißer