Výlet k prameni Ohře

Náš tradiční zájezd s Petrem Rojíkem 1. května spolu s našimi českými přáteli z kulturního spolku Kraslice byl letos trošku delším výletem autobusem. Mělo to ale dobrý důvod. 1. května uplynulo dvacáté výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Proto jsme se u pramene Ohře v pohoří Smrčiny (Fichtelgebirge) sešli se zástupci sudetoněmeckých krajanských spolků. Řeka Ohře symbolicky spojuje Německo a Českou republiku. Řeka prameni v pohoří Smrčiny (Fichtelgebirge), teče jižně od Krušných hor na východ a nedaleko města Litoměřic se vlévá do Labe. To bylo připomenuto malou bohoslužbou.

Druhým cílem byly lázně Weißenstadt. Tam jsme byli svědky stavění májky na náměstí. Vzhledem k tomu, že byla velmi velká, mohla být postavena pouze pomocí těžké techniky. Na náměstí byly připraveny stoly a židle a shromáždili se tam téměř všichni obyvatelé. K obědu jsme dostali malou svačinku. Pivo chutnalo výborně.

Třetím cílem byl poutní kostel Marienweiher. Toto místo bylo poprvé historicky zmíněno v roce 1124. Ve své historii zažilo toto místo mnoho vzestupů i pádů. Mnoho věřících však stále navštěvuje baziliku o církevních svátcích. Měli jsme přednášku o historii kostela a zúčastnili se pobožnosti s varhanní hudbou.

Část odpoledne jsme strávili u kávy a koláče ve venkovním posezení restaurace u kostela. Zpáteční cestu přes malé vesničky a hory zvládl náš řidič na výbornou.

Zvláštně bychom chtěli poděkovat paní Jitce Marešové, která tento zájezd především připravila a zorganizovala.

Harald Keßler