Shromáždění členů našeho spolku a krušnohorské tradiční setkání (Hutzenohmd)

V sobotu 21. ledna se konalo shromáždění členů našeho spolku ve vesnici Kühnhaide, která leží nedaleko města Zwönitz. Nejprve přišla na řadu oficiální část se zprávou předsedy a nové volby správní rady. Pak již započala příjemná volná zábava. V domácké atmosféře, jaká bývá obvyklá v Krušných horách, nás pan Salzer zavedl ke kachlovým kamnům a svým vyprávěním na kachlové lavici do starých dobrých časů.

Chtěli bychom poděkovat všem pomocníkům a organizátorům, především panu Salzerovi, za přípravu a průběh této krasné akce. Nakonec jsme byli překvapeni skutečným nástupem zimy v Krušných horách. Věřím, že se všichni dostali dobře domů.

Udo Funk