35. Německo- české setkání (štamtiš) v Thierfeldu

Dne 6. dubna proběhlo první letošní setkání spolku Potok s našimi partnery, Krušnohorským spolkem Abertamy a Kulturním sdružením Kraslice. Setkání se zúčastnilo nejen množství členů našich spolků, ale i dalších hostů.

Prvním bodem programu byla návštěva zříceniny zámku Hartenstein, kterou nás provedli členové spolku „Schlossruine Hartenstein e. V. „. Získali jsme zajímavé informace o historii zámku i aktivitách tohoto spolku, a byli jsme ohromeni velkými úsilím, které jeho členové vynaložili při vyčištění a zajištění celého zámeckého areálu.

Druhým bodem programu pak bylo společné posezení v klubovně v obci Thierfeld. Podávala se káva, koláče a další lahůdky. K tomu všemu nemohlo chybět výborné české pivo. Humorná scénka připravená některými členy spolku Potok všem zvedla náladu. Večer pokračoval v příjemné atmosféře, s hudbou, tancem a zajímavými rozhovory a dalo by se říci, že utekl až příliš rychle.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem pilným pomocníkům. Speciální poděkování za zajímavou prohlídku patří členům spolku Schlossruine Hartenstein e.V..

Jonny Wiezorreck