Slavnostní otevření "Křižovatky cyklotras" Blauenthal

Dne 26.04.2014 se uskutečnilo slavnostní otevření křižovatky cyklotras v Blauenthalu. Vybudování této křižovatky je součástí projektu "Karlova stezka", která vede z Aue až do Karlových Varů. V rámci stavby křižovatky byl také vyasfaltován úsek cyklostezky v údolí říčky Bockau. Slavnostní otevření zahájil proslovem starosta města Eibenstock a Lead partner projektu Uwe Staab. Dále následoval proslov českého projektového partnera p. Kubiše starosty města Nové Hamry, a pana Pansche zástupce spolku "Freude am Radfahren im Erzgebirge/Vogtland". Asi nejdůležitějším okamžikem celého slavnostního dopoledne bylo odhalení sochy z dílen firmy "Kunstguss Döhler", a předání křižovatky a cyklostezky do užívání cyklistům.

Po ukončení slavnostní části si mohli účastníci prohlédnout dílny firmy "Kunstguss Döhler" v Blauenthalu, a navštívit informační stánek spolku "Freude am Radfahren im Erzgebirge/Vogtland", a Tourist-Service-Center Eibenstock, kde bylo vystaveno spousty zajímavých prospektů s turistickými cíli na obou stranách hranice.

To vše za krásného slunečného počasí.

Ve 13:00 hod. se vydali zájemci o cyklovýlet do Wildenthalu. V hojném počtu to byli zejména členové Občanského sdružení Abertamy a sdružení Freude am Radfahren Erzgebirge/Vogtland. Cestou jsme shlédli největší vodopád v Sasku "Blauenthaler Wasserfall". Cesta vedla krásným údolím říčky Bockau. Bohužel počasí nepřálo a i z nebe padal takový malý "vodopád". Statečně jsme v plném počtu dorazili až do Wildenthalu, kde nás čekalo příjemné posezení a občerstvení v imbissu na lyžařském vleku. Trochu jsme se ohřáli, osušili a vydali se zpět do Blauenthalu. Dorazili jsme všichni pěkně špinavý, ale s úsměvy na tvářích. I to k cyklistice patří.

Projekt Karlova stezka je podpořen v rámci projektu Ziel 3 – přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.

text: Věra Nesrstová