Podzimní slavnost – Herbstfest – Kraslice

Jak předpovídají meteorologové a kalendář napovídá, přichází zima, období chladu, plískanic a ledových květů na oknech. Ale proč se ještě na chvilku nezastavit a ohlédnout se proti proudu času, ještě chvilku v sobě držet teplý pocit všech těch barevných palet přírody, kterými nás tak často a ráda překvapuje? Ano, to vše bylo možné zažít během 4 hodin v Kulturním domě Kraslice v pátek 13. listopadu. Konala se zde podzimní slavnost, kterou pořádal Kulturverband - Spolek Němců a přátel německé kultury Kraslice.

Za přítomnosti členů Hasičského sboru Kraslice byli přítomní v úvodu paní Dietzovou a překladem paní Šimánkové seznámeni s předpisy a bezpečnostními pravidly, které je nutné respektovat. Po té už nic nebránilo, aby program svátečního odpoledne začal. Nepsaným pravidlem těchto akcí bývá uvítání čestných hostů. Ne jinak tomu bylo i tentokráte. Přátelskou zdravici družební farnosti Neutrabling přednesl její představený páter Josef Weindl.

Stejně tak jako v sále se sešli přátelé z Německa a Čech, z blízka i daleka, tak i na pódiu se střídali účinkující z obou stran hranice. Bohatý kulturní program začal rozmarným vystoupením malých tanečnic. Následovalo vystoupením pěveckého sboru Sdružení seniorů Klingenthal, velmi zajímavé vyprávění vnuka krušnohorského písničkáře a básníka Antona Günthera pana A.G. Lehmanna. Jaká by to byla slavnost Kulturverbandu (Spolku Němců a přátel německé kultury) bez věčně mladých „děvčat“ z Heimatchoru? Ano, tyto dámy zazpívaly písně výše jmenovaného autora za hudebního doprovodu pana Petra Rojíka a neméně slavné krušnohorské osobnosti, citeristky paní Berty Růžičkové. V sále nebylo nikoho, komu by se nerozjasnila tvář. Nutno dodat, že na dobré náladě se podílel hudebně i zpěvem pan František Severa a simultánním překladem Jiřina Goijajewa. Německé populární písně zahrál a zazpíval pan Josef Neudert, ty české manželé Renáta a Josef Pospíšilovi. Sál a přilehlé prostory v nově rekonstruovaném Kulturním domě navozují samy o sobě příjemnou sváteční atmosféru, ale bez některých lidí, kteří nejsou v první chvíli vidět, to prostě nejde. V tuto chvíli mám na mysli zvukaře pana F. Stůje a jeho kolegyni M. Vetenglovou, bez kterých by většina přítomných měla jen obraz. Ke spokojenosti patří také dobré jídlo a pití, o které se již tradičně vzorně postaral pan ing. Štícha se synem a celým týmem hostesek. Patří jim za to upřímné poděkování, stejně tak jako celému týmu organizátorů a organizátorek, podílejících se na krásném podzimním odpoledni. Snad nemusím ani zdůrazňovat, že setkání přátel vždy potěší a vnese čerstvý vzduch do dalšího života. Společně prožitý čas zahřeje ve vzpomínkách každého z nás třeba ve chvílích, kdy za okny bude chlad, a média budou přinášet jen samé smutné zprávy.

Blanka Kopřivová, Písek