Krušnohorští Němci - ČT2

vytvořil:

V malém horském městě Kraslice a v chalupách rozesetých po okolních kopcích žijí tiše a pokorně již několik generací etničtí Němci.
Připravil J. Skalický

Poválečné etnické čistky nebyly zdaleka tak dokonalé, jak nám je celá léta prezentovala komunistická propaganda. Několik tisíc krušnohorských Němců je toho živým důkazem. Navzdory nepřátelsky naladěnému okolí si po desítky let dokázali udržet i svou kulturu. Velká muzikálnost místních lidí souvisela s přírodními podmínkami života v horách. Izolovanost horských samot i dlouhé zimy, které začínaly v říjnu a končily v květnu, nutila k tomu, aby se o kulturní povznesení postarali sami. Časem se vyvinula místní řemesla, z nichž vynikala zejména výroba hudebních nástrojů. Prozkoumat můžeme dokonce i jejich specifickou němčinu, dialekt „erzgebirgisch“, kterým se nemluví nikde jinde, než na krušnohorských pláních.

>> k filmu <<

Jdi zpět