Po stopách dobývání rudy v Čechách

S napětím očekávanou exkurze jsme zahájili 18. června 2016 prohlídkou dolu Mauritius Abertamy-Hřebečná. I přes všechny útrapy s helmou, plášti a gumovými holínkami, a také s velmi úzkými štolami, byla prohlídka pěkným zážitkem pro všechny německé a české účastníky. Velmi fundovaný průvodce Marek Nesrsta obohatil obě prohlídky jedinečnými a cennými poznatky o tomto stanovišti. Špičkou prohlídky byla těžební komora se stropní výškou 25 m a těžební šířkou cca 6 - 8 m. Během prohlídky bylo vyprávění zajímavě a názorně doplněno geologickými strukturami a různými metodami těžby rudy během čtyř století jejího dobývání v regionu Abertamy.

Poté co se všichni účastníci ve zdraví a pohodě objevili na denním světle, absolvovali krátký výlet k "Roten Grube", což je "Červená jáma", kde na všechny čekalo pohoštění. Ve skvělé náladě jsme své zážitky rozebírali u Německo-českého stolu stálých hostí, kde jsme tento společný den nechali příjemně doznít.

Zejména srdečně děkujeme Gitě Kořínkové a průvodci Markovi Nesrstovi za podporu při organizaci této Německo-české akce.

Zdařbůh - Glúck Auf!
Bernd Mothes

Evropská unie - Evropský fond pro regionalní rozvoj

Tento projekt je podporován Evropskou unií - Evropský fond pro regionalní rozvoj.