Za tajemstvím Saské kuchyně
německo-český kuchařský víkend

Dle motta "přátelství jde žaludkem" se od 25.06. až 26.6.2016 se ve městě Schneeberg setkaly Němci a Češi pod odborným dohledem ke společnému vaření.

Po posilňujícím kafíčku nás naše vedoucí kursu paní Helga Mothesová popohnala k práci. Začalo to loupáním brambor, strouháním a vymačkáním, neboť k Saské kuchyni bezesporu patří kulaté knedlíky. Po přípravách surovin zbyl i čas na malé občerstvení a krátkou přestávku, ve které jsme společně navštívily hamr v městské části Schneeberg-Neustädtel.

Mimo práci v kuchyni zbyl samozřejmě i čas na poklábosení a legraci. Večer jsme konečně mohli okusit výsledky naší společné práce. Po snězení našich kulatých knedlíků včetně různých příloh jsme při krásném letním teple seděli ještě dlouho před domem a domlouvaly naše další setkání.

Následující den po snídani a po nevyhnutelném úklidu skončil náš společný německo-český kuchařský víkend. Rozloučili jsme se s vědomím, že toto setkání s kuchařskou tématikou zopakujeme na podzim na české straně samozřejmě s českými specialitami.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto krásného setkání, zvláštní dík patří paní Mothesové, které se podařilo zneplatnit rčení "mnoho kuchařů zkazí kaši".

Tato akce byla částí společného projektu Něměcko-českého kulturního spolku Potok a Krušnohorského sdružení Arbertamy pod názvem "Setkání tvoří komunitu", který je podporován Evropskou unií.

Hans-Uwe Haase

 

Evropská unie - Evropský fond pro regionalní rozvoj