Děti z obou stran Krušnohoří objevily společně Ježíškovu cestu na Božím Daru

Nádherné podzimní počasí - rodiče s dětmi i prarodiče s vnoučaty s obou stran Krušnohoří putovali společně na Ježíškově cestě na Božím Daru. Kolem nádherně vytvořených dřevěných figurek, dělali pauzy  u označených bodů, kde děti musely vyřešit malé úlohy a na konci pak obdržely hezké dárky. Jak malí tak i velcí poutníci byli velice nadšeni. Náš dík platí panu Dietmar Franze ze spolku „Potok" a všem českým partnerům.

text a fotky: Bernd Mothes

Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Investition in Ihre Zukunft. Ziel 3/ Cíl 3-Programm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik.
Tento projekt je podporován Evropskou unií - Evropský fond pro regionalní rozvoj - Investice do vaší budoucnosti.