Exkurze do muzea v Sokolově 1. července 2022

Naši členové spolku již dlouho si přáli navštívit nové pracoviště našeho přítele Petra Rojíka v muzeu v zámku města Sokolov. 1. července 2022 tam na návštěvu zajela skupina našich 12 členů a hostů.

V 9 hodin nás Petr uvítal v bráně zámku. Nejprve jsme navštívili pokladnici ve sklepení zámku. Tam jsme si prohlédli cenné šperky, které byly nalezeny při restaurování zámku v roce 1993. Bohužel nám nebylo dovoleno fotografovat.

Pak jsme navštívili geologické nálezy z oblasti Sokolova. Tato výstava byla rozšířena po rekonstrukci v roce 2019. Vystavené vzorky minerálů jsou většinou ze soukromé sbírky Petra Rojíka. Tyto vzorky jasně ukázaly geologický původ Krušných hor. Po přestávce na kávu jsme se vydali na exkurzi do hornické oblasti regionu. Navštívili jsme hnědouhelný důl s jeho mocnými slojemi a působivou dopravní technikou. Za deštivého počasí jsme navštívili jiný rekultivovaný důl. Jako zajímavost nám Petr také ukázal přírodní keramiku, která vznikla při podzemním požáru uhlí.

Pak jsme se společně odjeli do restaurace Statek Bernard na oběd.

Krásný den skončil plánováním další akce.

Andreas Goldhahn