Příjemné německo-české setkání cyklistů na "Karlově stezce"
Sobota, 14. května 2016

Po loňském slavnostním otevření "Karlovy stezky" zažila Jelení soutěska (Hirschenstander Pass) i letos hojně navštívené a příjemné německo-české setkání cyklistů. Více než 350 německých a českých hostů dorazilo během dne na nejvyšší bod "Karlovy stezky" mezi obcemi Oberwildenthal a Jelení. Někteří z nich se zúčastnili hvězdicovité jízdy z obcí Aue, Abertamy, případně Nejdek a vyrazili k místu konání již časně ráno na kole.

Následně bylo setkání cyklistů oficiálně zahájeno panem Hans-Uwe Haasem (Předseda německo-českého kulturního spolku Potok e. V. z obce Schneeberg) a panem Rudolfem Löfflerem (předseda Krušnohorského spolku Abertamy), kteří se svými spolky toto setkání cyklistů v rámci příhraničního projektu "Begegnung schafft Gemeinschaft" (Setkání tvoří komunitu) zorganizovali. Mimo to hosty pozdravil pan Lubomír Vítek (starosta města Nejdek) a pan Uwe Staab (starosta města Eibenstock). Jejich krátké projevy poukazovaly na význam "Karlovy stezky" i následného projektu "Karlova stezka II".

Za krásného slunečného počasí, příjemné nabídky rozmanitého občerstvení se následně vyvinulo družné společné setkání, při kterém nešlo jen o výlet na kole, ale také o navázání nových přátelství. Na informačních stáncích turistického informačního centra Eibenstock, informačního centra Nejdek, spolku běžců maratonu Eibenstock i spolku "Radost z cyklistiky" měli hosté možnost získat obsáhlé informace týkající se tématu cyklistika a dalších turistických nabídek v příhraničním regionu. Ohlášený čestný host se nakonec ukázal jako císař Karel IV., jehož narozeniny se 14. května 2016 oslavily po sedmi sté. Navzdory celostátním oslavám tohoto památného dne v České republice, si kdysi významný český král a římsko-německý císař (hraný jedním českým studentem) nenechal ujít příležitost přijet za všeobecné pozornosti s kočárem a doprovodem na setkání cyklistů. Jeho "poddaní" poděkovali jmenovci "Karlovy stezky" (království pro kolo) speciálně zhotoveným narozeninovým dortem. Na otázku, jak je možné, že po 700 letech vypadá stále tak mladě, odpověděla jeho výsost, že jej v kondici udržuje cyklistika v krásném prostředí Krušných hor, především na trase "Karlovy stezky". Kdo by s tím nesouhlasil?!

Vzhledem k velké oblibě a pozitivnímu ohlasu ještě během setkání cyklistů zúčastněné spolky i města a obce ohlásili, že z "oslavy Karlovy stezky" vytvoří každoročně se opakující akci. Můžeme se tedy již těšit na rok 2017.

Německo-český kulturní spolek Potok e. V. z obce Schneeberg a Krušnohorský spolek Abertamy srdečně děkují městu Eibenstock, svazku obcí Bystřice, obci Nové Hamry a městům Nejdek a Nová Role za podporu při organizaci a realizaci setkání cyklistů. Velký dík patří také polesí Eibenstock a českému lesnickému úřadu, horské službě města Johanngeorgenstadt, zúčastněným spolkům, jakožto i hojnému počtu čestných pomocníků.

Holger Pansch

Evropská unie - Evropský fond pro regionalní rozvoj

Tento projekt je podporován Evropskou unií - Evropský fond pro regionalní rozvoj.