Co děláme?

Co je cílem nášeho spolku? Dá se to krátce vysvětlit!

Dva důležité důvody - jeden jmenovatel:Naučit se češtinu a použít ji v praxi, druhý důvod – je naše snaha o zlepšení německo-českých  vztahů.

Jazykové znalosti, získané ve VHS Aue využíváme pravidelnými kontakty k lidem v českém pohraničí, což v praxi znamená - přátelství k „Občanskému sdružení Abertamy“. Realizujeme společné exkurze, studijní cesty, pravidelný štamtiš, čtení a přednášky o historiičesko-německého Krušnohoří.Slouží to nejen ke zlepšení jazykových znalostí ale i k prohloubení znalostí našich společných dějin. Přátelství národů a idee společné Evropy stojí ve středu naší pozornosti.