Benefiční koncert v Abertamech

Třetí advent jsme  společně oslavili již v sobotu, 13. prosince dvoujazyčnou mší v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Abertamech. Později, v 17 hodin začal koncert komorního chóru z bavorského Wolfratshausenu. Dvanáct mladých žen a jejich sbormistr Christian Preißler nám umožnili opravdu jedinečnou hodinku. Zazněla nejen staroklasická vokalpolyphonie, ale i hudba z Romantiky, z 20./21. století a ke konci i advetní písně. Nádherné hlasy všech zpěvaček zaujaly každého posluchače. Po koncertě jsme šli všichni na společnou večeři a nechali jsme si tento hezký den doznít.

Děkujeme oběma farářům, varhaníku, sbormistru a celému chóru a doufáme na další takové slavnosti.
 

Beleg

text: Marie Franke    fotky: Rolf Gierschick