Společná akce pro lidi s a bez handicap jakéhokoliv věku.

Plánované období:    květen 2016 - únor 2017

Pro tento projekt byly plánovány dvě skupiny s různým cílem.

1. Skupina Line Dance s docentkou/vedoucí Eva Stark ze Schneebergu v Sasku.
2. Skupina pro lidi s hendikepem (speciálně Parkinson) s docentkou/vedoucí  Janou Patočkovou z Horního Slavkova v Česku.

Plánován byl květen 2016, obě skupiny ve 14-denním rytmusu.

Line Dance začal v pondělí, 17.00 -19.00 hodin v Perninku. Hned od začátku byl ze strany německých účastníků velký zájem. I přestože, že jsme dělali reklamu a vývěsy na informačních tabulích obce, byla účast českých zájemců zpočátku skrovná. Brzy se ale podařilo získat více a více lidí, což umožnilo a zajistilo pevnou stálou skupinku a účastníci velice rychle ovládali první taneční kroky. Počátkem jsme potřebovali tlumočníka na překlad pokynů, všichni si ale brzy našli svůj rytmus. Až do letních prázdnin nalákalo tancování a hezká hudba stále víc a více zvědavých.

Na podzim jsme přeložili akci na německou stranu, do Schneebergu, aby také němečtí účastníci dostali kratší cestu. Ve Schneebergu se tancovalo a ještě dále tancujě každý čtvrtek. Všichni, kteří rádi tancují tím mají i nadále možnost se zdokonalit. Děkujeme paní Evě Stark za perfektní provedení celé akce, za její motivaci a pozitivní činnost.

Paní Jana Patočková byla v květnu na cestách a později déle nemocná. Proto jsme s cvičením pro lidi s hendikepem začli trochu později než bylo plánováno. První místo konání bylo rovněž v Perninku. Nebylo jednoduché dostat všechny, kteří se chtěli rádi zúčastnit, dostat na místo konání. Přesto se podařilo, dostat malou skupinu - převážně lidé s Parkinsonem, pravidelně aktivovat. Dojížděli jsme pro ně přímo domů a samozřejmě jsme je zase dovezli zpět. Bylo pěkné vidět, jak si všichni vzájemně pomáhali a jakou radost přitom měli i když to bylo někdy i namáhavé. Také pro tyto účastníky byla lokalita změněna. Tím se umožnila účast mnohým dalším. V Horním Slavkově se podařilo díky paní Janě Patočkové zavést týdenní pravidelnost, stejné platí i pro Karlovy Vary. Plánovány jsou od jara další setkání v Sokolově.  

Mnohokrát děkujeme Janě Patočkové za její trpělivost a ochotu. Náš dík platí také všem účastníkům, příznivcům a organizátorům, především ale  našim docentkám za jejich angažmá.

Marie Franke

 

Evropská unie - Evropský fond pro regionalní rozvoj

Tento projekt je podporován Evropskou unií - Evropský fond pro regionalní rozvoj.