17. Svatováclavské setkání na Ryžovně
Den zaniklých obcí na hřebeni Krušných hor

Dne 23. září 2023 se setkali Němci a Češi na Ryžovně u bývalého kostela k Svatováclavskému setkání.

Tentokrát byla nabídka i program obsáhlejší, neboť tradiční setkání bylo spojeno se Dnem zaniklých obcí na hřebeni Krušných hor. Cestou tam jsme viděli mnoho plakátů znázorňujících tyto bývalé obce.

To bylo vidět i na programu akce. Po mši svaté a různých vystoupeních německých a českých umělců následovala prohlídka bývalé obce. Tuto prohlídku vedl architekt pan Josef Zumr. Velký ohlas měl také dokumentární film o Ryžovně od pana Petra Mikšíčka.

Byla představena tradiční řemesla jako krajkářství a včelařství, byl o ně velký zájem.Nechyběla ani rozsáhlá nabídka minerálů a informačního materiálu o Krušných horách. Občerstvení zajistily Krušnohorský spolek Abertamy a Německo-český spolek Potok e.V.. Rodinný pivovar „Pivovar Ryžovny“ nabízel domácí pivo.

Po divokém vystoupení folkrockové kapely byla opět osvětlena stará vesnice Ryžovna. Světelná show ukázala umístění budov v obci.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a provedení této úspěšné akce.

Bernd Mothes